top of page

Politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal

 

      Monamour Studio SRL cunoaste importanta datelor dumneavoastra si se angajeaza sa protejeze intimitatea si securitatea acestora. De aceea, va vom expune o prezentare generala a pasilor pe care ii urmam pentru a face acest lucru.

      Tratăm cu cea mai mare seriozitate securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Folosim tehnologii actualizate de stocare și de securizare a datelor pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, astfel încât acestea să nu fie accesate în mod neautorizat, să nu fie folosite greșit, să nu fie divulgate, să nu fie modificate în mod neautorizat, să nu fie distruse ilegal sau să nu fie pierdute accidental. Toți operatorii de date cu caracter personal și terțele părți pe care le folosim pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor dvs. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar pentru o perioadă rezonabilă, necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate sau pentru a ne conforma cerințelor legale privind raportarea documentelor și privind păstrarea acestora.

 

      Noi suntem singurii detinatori ai informațiilor colectate de pe e-mail, telefonic sau de pe site. Informațiile tale personale nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul tău, altele decât cele necesare pentru îndeplinirea unei cereri și/sau tranzacție.

 

      Noi nu vindem, nu negociem sau transferăm către părți din afară informațiile tale personale identificabile. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru sau în conducerea afacerii, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații. Noi credem că este necesar să se facă schimb de informații, cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare, sau altfel cerute de lege.

      Monamour Studio SRL înțelege că vizitatorii, clienții, utilizatorii sau alte persoane care folosesc www.cristidobrescu.ro sau alte site-uri ce sunt în proprietatea și/sau sunt operate de către noi pun accent pe confidențialitatea lor. Politica de confidențialitate este compusă din informații importante cu privire la utilizarea și dezvăluirea datelor utilizatorului colectate prin intermediul mail-ului, a site-ului Monamour Studio SRL sau telefonic. Vă furnizăm această Politică de confidențialitate pentru a vă asista în decizia de a utiliza sau a continua utilizarea site-ului www.cristidobrescu.ro sau colaborarea cu Monamour Studio SRL.

 

      Politica de confidentialitate promovata de Monamour Studio SRL are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor.

      Datele colectate si prelucrate precum si scopul colectarii si prelucrarii acestora se regasesc explicit in Poitica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Modificări și actualizări la Politica de confidențialitate

      Politica de confidențialitate poate fi revizuită periodic. Vă rugăm să vizitați periodic această pagină pentru a fi la curent cu modificările.

      Continuarea utilizării site-ului www.cristidobrescu.ro constituie acordul dumneavoastră față de Politica de confidențialitate și alte potențiale revizuiri.

bottom of page